HOKO - HOCHSCHULKONTAKTMESSE

November 8 - November 9, 2022, München, Germany